De què es tracta?

La Jornada sobre experiències de transformació de la pràctica educativa amb joves de baix nivell educatiu és un esdeveniment on es presentaran i debatran bones pràctiques que puguin aportar mesures de lluita contra l’abandonament de l'educació i la formació des dels àmbits de la prevenció, la intervenció i la compensació. Aquesta jornada compta amb el suport de tots els partits polítics amb representació en el Parlament de les Illes Balears i dóna continuïtat a les mesures proposades en unes anteriors jornades celebrades en febrer de l'any 2018, oferint un ventall d'experiències educatives i opinions d'especialistes que treballen amb adolescents i joves.

Programa

Una mostra de bones pràctiques en clau autonòmica que ens ofereixen camins per a la transformació de la pràctica educativa